İnsan Kaynakları

Firmamızda insan kaynakları bölümü toplam kalite felsefesinin uygulanmasında, kurum kültürünün oluşmasında etkili olabilmek ve çalışanların motivasyonunu, verimliliğini yükseltecek bir ortamın oluşturulmasını sağlamak ayrıca bunun korunması için gerekli politikaları belirleyip, teknik bilgiyi sağlamak amaçlı çalışmaktadır. Firmamız sahip olduğu değerler ve köklü kurum kültürü doğrultusunda, tüm İK süreçlerinde çalışanlar arası herhangi bir ayrım yapmadan, çalışanların motivasyonunu, verimliliğini yükseltecek bir ortamın oluşturulmasını sağlamak ve işin gerektirdiği yetkinlikler ile çalışanlarının potansiyel ve performansları doğrultusunda değerlendirme yapmaktadır. İnsan kaynakları yönetimimizin hedefi; şirket vizyonu ve iş sonuçlarına ulaşmak için değer yaratan insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

İŞ BAŞVURUSU FORMU