KURUMSAL

ETİK KURALLARIMIZ

medunet

MEDUNET ile işbiriliği içinde ki tüm firma, kuruluş, ve kişilerden etik kurallarımıza uymaları beklenir. MEDUNET çalışanları Medunet Etik Kuralları’na uymakla yükümlüdürler

Etik Kurallar;

    Dürüstlük

  • • Tüm iş süreçlerimizde ve paydaşlarımızla (çalışanlarımızla, müşterilerimizle, tedarikçilerimizle) olan ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük Medunet olarak öncelikli değerlerimizdir. Biz, tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde hiçbir menfaat beklentisi olmaksızın doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.
  • Gizlilik

  • • Gizli ve özel bilgiler; başka şirket ve kurumlarla ilgili olabileceği gibi, aynı zamanda Medunet’e ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, şirket yapılanma planlarını, lansman çalışmalarını, üretim, pazarlama ve satış etkinliklerini, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış parasal ve diğer özel bilgileri, çalışanların özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla imzalanan “gizlilik anlaşmaları” çerçevesindeki bilgileri kapsar.
  • Menfaat sağlama

  • • Biz, haksız menfaat (çıkar) ilişkileri ile elde edilen mevki veya buna bağlı statü oluşumuna engel olacak kural ve politikaları benimseriz
  • Yasal

  • Tüm faaliyetlerimizi ülkemiz yasaları ve mevzuatı ile ilgili hukuk çerçevesinde yürütür, ilgili kurum ve kuruluşlarca istenilen bilgileri zamanında, doğru ve anlaşılabilir bir biçimde sunarız.